Fortrydelsesformular

FORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
 
Til:
Firmanavn
Adressevej 10
9999 Bynavn
E-mail: info@domæne.dk
 
- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):
 
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________
 
 
 
- Bestilt den                                            ______________________________________________________
 
- Ordrenummer                ______________________________________________________
 
- Bestilt af (navn)             ______________________________________________________
 
- Bestillers adresse           ______________________________________________________
 
- Bestillers underskrift     ______________________________________________________